Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Om NEUROPSYK

VARFÖR

Vi i hälso- och sjukvården strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient och som en del i det arbetet använder vi NEUROPSYK.

Syftet med NEUROPSYK är att göra vården bättre för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), t ex ADHD, autismspektrumtillstånd, psykisk utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter och många andra NPF. I NEUROPSYK samlar vi på ett systematiskt sätt in de uppgifter som behövs för att säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och skapa möjligheter för forskning vilket i sin tur successivt och på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra vården.

NEUROPSYK har funnits sedan 2014.

HUR

De uppgifter som samlas in förs över automatiskt från journalen och skickas till registret, varje dygn. Ingen dubbelinmatning sker och som vårdgivare har du ständig tillgång till din enhets uppgifter. 

NEUROPSYK riktar sig till alla verksamheter som möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i öppenvården. Eftersom målet är att följa hela vårdkedjan så omfattar det i sin tur flera olika verksamheter, t ex habilitering, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, neurologmottagningar, logopedmottagningar, internetbaserad vård och behandling, barn-, ungdoms,- och vuxenpsykiatri mfl. Du som patient eller förälder blir alltid informerad om det är aktuellt att samla in uppgifter till kvalitetsregistret för dig eller ditt barn. All medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att inte delta. 

Vår organisation består i huvudsak av en styrgrupp, en registerhållare och en biträdande registerhållare/koordinator.  

VAD

NEUROPSYK omfattar både barn och vuxna och det som samlas in är uppgifter och dina egna eller ditt barns vårdkontakter med oss, region/landsting och enhet, diagnos, behandlarens profession, funktions- och livskvalitetsskattningar och behandling (t ex läkemedel).

NÄR

Uppgifterna kan börja hämtas när som helst i vårdkedjan.