Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
NEUROPSYK - Organisation - Styrgrupp - Registerhållare
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Organisation

NEUROPSYKs organisation består i huvudsak av en styrgrupp, en registerhållare och en biträdande registerhållare/koordinator. 

 

Styrgrupp

NEUROPSYK styrgrupp har en bred sammansättning representanter från olika yrkesområden där psykolog, barnläkare, psykiater, specialistsjuksköterska, genetiker, logoped, kurator deltar tillsammans med representanter från andra register. Sex av ledamöterna är kvinnor och fyra är män vilket innebär att styrgruppen har en könsfördelning om 60/40. Fyra styrelsemedlemmar representerar de rikstäckande organisationerna Svenska Läkaresällskapet, Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska Logopedförbundet, Riksförbundet Attention och Autism och Aspergerförbundet. Övriga i styrgrupp och referensgrupp har breda nätverk inom t ex habilitering, kvalitetsregisterutveckling, psykiatri och barnpsykiatri och den sammanlagda forskningskompetensen är hög. 

 

Central registeradministration

Registerhållare Sven Bölte är psykolog, professor vid Karolinska Institutet och föreståndare för KIND som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, klinisk arbete och utbildning om NPF. Frida Bartonek, MSc i Folkhälsa, är bitr. registerhållare och koordinator. Båda är situerade på Karolinska Institutet i Stockholm. 

Adress:

NEUROPSYK

Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Gävlegatan 22B, plan 8
113 30 Stockholm

 

Centralt personuppgiftsansvar

Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) är centralt personuppgiftsansvarig, s.k. CPUA. 

 

Certiferingsnivå

NEUROPSYK fick för år 2016 ett så kallat planeringsbidrag från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och har därför certifieringsnivå P. 

 

Jävsdeklaration

Samtliga ledamöter i NEUROPSYK styrgrupp har i enlighet med SKLs riktlinjer fyllt i jävsblanketten ”Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetsregister".

 

Registercentrum

Registercentrum Syd (RC Sydost), Linköping. 

 

Rutiner för hantering av personuppgifter  

Rutiner för borttagande, rättelse, utdrag och utlämnande av uppgifter för forskning finns.