Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Varför - kvalitetsregister - NEUROPSYK - Bättre vård
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Varför

Antalet personer i Sverige som diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökat kraftigt de senaste tio åren. Exempelvis har antalet personer med diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning mångdubblats. Andra diagnoser som ingår i paraplybegreppet NPF är psykisk utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter såsom dyslexi, språk- och talstörningar, ADHD/ADD samt motoriska störningar, t ex Tourettes syndrom. Det är vanligt att ha flera av dessa tillstånd samtidigt och det är därför viktigt att inte enbart följa upp vissa NPF diagnoser, regioner eller verksamheter. Individer med NPF har svårt att klara av sitt vardagliga liv med bland annat skola, arbete, studier, boende och sociala relationer och riskerar att hamna i utanförskap av olika slag som t ex arbetslöshet, långtidssjukskrivning, förtidspension etc. Många har även stort behov av stöd från hälso- och sjukvården och andra samhällsinsatser, under hela livet.

År 2015 fanns det i Patientregistret öppenvård totalt omkring 87 877 personer i Sverige med någon av ovan nämnda diagnoser som huvuddiagnos och deras 188 275 besök. Trots detta saknas i stor utsträckning uppföljning av vården för vuxna med NPF.

För att göra vården bättre för individer med NPF behöver vården följas upp på ett systematiskt sätt. NEUROPSYK är uppbyggt så att hela patientens process och vårdkedja kan följas och vi samlar in uppgifter om vårdkonsumtion, läkemedelsbehandling, psykopedagogiska insatser (i form av utbildning till patient och närstående, kognitiv beteendeterapi, kognitivt stöd, hjälpmedel) och samverkan mellan olika involverade aktörer kring patienten (vården, arbetsgivare/högskola, kommunen etc.).  Vi följer patienternas väg genom vården, oberoende av vårdpersonalens yrke, verksamhetsområde, region eller landsting. Resultatmåtten utgörs av behandlarskattade mått på funktionsförmåga (social, yrkesmässig, psykisk) och tillståndets kliniska allvarlighetsgrad samt livskvalitet. Varje verksamhet har ständig tillgång till sina egna uppgifter online och verksamhetschefer kan när som helst ta ut statistik och göra dynamiska diagram som underlag för diskussion med medarbetare, ledning, beställare, andra enheter med mera för att upptäcka problem, följa upp projekt, effektivisera verksamheten, säkerställa följsamhet till riktlinjer och vårdprogram med mera. 

Att vårdkedjan fungerar, att vården samordnas mellan olika vårdgivare och att följsamhet till vårdprogram och riktlinjer och implementering av nya evidensbaserade metoder följs upp är centralt för att du som patient ska få god vård på lika villkor.